زمان برداشت:

درخت انار معمولاً از سال سوم كاشت گل و ميوه مي دهد. رسيدن ميوه تدريجي بوده و با توجه به آب و هوا و واريته هاي گوناگون از اواسط شهريور ماه تا آخر آبان ماه ادامه مي يابد.

زمان رسيدن ميوه موقعي است ،كه نسبت قند به اسيد ( طعم ميوه ) ثابت بماند و پوشش پي(پوشش دور دانه‌ها) و نيز محل قرار گرفتن دانه قرمز شود.

ارقام انار از نظر زمان رسيدن :

از نظر زمان رسيدن و موقع برداشت ، ارقام انار را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

ارقام زودرس شيرين شامل :

قند(مشكي) بردسكن، بريت شيراز، آقا محمدعلي، پوست سياه شيرين، پوست سفيد شيرين، ملس شيرين و آلك شيرين مي باشند، انارهاي مذكور تا اواسط شهريور مي رسند.

 ارقام زودرس ترش شامل :

انارهاي تابستاني ترش و آلك ترش مي باشند كه اين ارقام تا اوايل مهرماه مي رسند و بايد به موقع برداشت گردند، چون هر دو واريته تقريباً فاقد خاصيت انباري هستند و بايد به محض رسيدن برداشت و به بازار حمل گردند.

ارقام انار ديررس شامل :

رباب ني ريز، شيشه كپ فردوس ملس يزد، نادري بادرود، خزر بردسكن، اردستاني مه ولات، بجستان، قجاق قم، ملس ترش و پوست سفيد ترش مي باشند، كه بهترين و مرغوبترين واريته ها از نظر نگهداري، بازارپسندي، طعم، تهيه آب، رب و كنسانتره انار محسوب مي شوند. اين واريته ها در اواخر مهر يا اوايل آبان ماه مي رسند و به منظور جلوگيري از عارضه تركيدگي بايد هر چه زودتر برداشت و به بازار مصرف حمل گردند. به طور كلي زمان برداشت متجاوز از 90% محصول توليدي انار در مهرماه صورت مي گيرد.

ميوه انار را به محض رسيدن بايد چيد در غير اينصورت بيشتر ميوه هاي درشت در اثر سردي هوا صدمه ديده و مي تركند. بايد دقت كرد كه انار حتي المقدور در مواقع بارندگي و يا شبنم چيده نشود زيرا كه انار آبديده زودتر ترك خورده و در انبار مي گندد.

براي چيدن انار، مي توان يا از قيچي باغباني استفاده كرد و يا با يك دست نقطه اتصال ميوه به شاخه را گرفته و با دست ديگر ميوه را عكس جهتي كه روي شاخه قرار گرفته، چرخاند و يا ميوه را در دست گرفته و به طرف چپ و راست چرخانده تا از شاخه جدا شود. هرگز نبايد ميوه را با كشيدن از شاخه جدا كرد زيرا در اثر اين عمل اكثر شاخه هايي كه در سال بعد بايد ميوه توليدكنند، كنده مي شوند.

بعد از جداشدن ميوه از شاخه بايد دم آنها را قطع كرده و به آرامي در جعبه هاي مخصوص قرار داد و در هنگام حمل نيز بايد دقت كرد كه به ميوه ها آسيبي نرسد زيرا ميوه هاي آسيب ديده خاصيت انباري نداشته و به دليل نفوذ عوامل بيماريزا از محل هاي آسيب ديده ، به زودي پوسيده و از بين مي روند. ذكر اين نكته ضروري است كه در هنگام برداشت ، باغداران با تجربه ابتدا انارهاي درشت ، سرخ و بدون سوختگي ( انارهاي شاه چين ) و سپس بعد از آن انارهاي متوسط ( انارهاي معمولي و رسمي ) و پس از دو هفته انارهاي ريز ( انارهاي خرمني ) را برداشت مي كنند. در اين روش انارهاي دسته اول جهت حمل به بازار و صادرات ، انارهاي دسته دوم جهت نگهداري در انبار و انارهاي دسته سوم جهت حمل به كارخانجات و استفاده براي توليد فرآورده هاي آن مورد استفاده قرار مي گيرند.

نحوه چيدن و جمع آوري محصول

عمدتاً با دست انجام مي شود ودر بعضي مناطق از كيسه هاي برداشت نيز استفاده ميشود. سپس در گوشه باغ ميوه ها به صورت فله رويهم انبار شده و انارهاي ترك خورده و داراي آثار گنديدگي جدا شده و انارهاي سالم براي انبار ارسال ميگردد، در سالهاي اخير همزمان با افزايش ميزان صادرات و لزوم حفظ كيفيت ميوه تازه ، استفاده از ميوه چين دستي و گذاشتن ميوه در يك يا حداكثر دو رديف درون جعبه چوبي يا ترجيحاً سبدهاي پلاستيكي مرسوم شده است.

 

شستشو و ضدعفوني: يكي از بهترين شيوه هاي گندزدايي انار كه در عين حال كيفيت محصول و رنگ پوست انار را بهتر حفظ مي نمايد ، استفاده از روش آبگرم درماني است . براي اين منظور تحقيقـــات گسترده اي در موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه نهال وبذرانجام يافته و نمونه هاي انار در چندين دماي آب گرم براي زمان هاي 180- 60 -30 ثانيه حمام داده شده و سپس انبار گرديدند. بهترين نتايج از دماي 51 درجه سانتي گراد به مدت 60 ثانيه به دست آمد. يكي ديگر از بررسي هاي انجام شده دراين ارتباط استفاده از نوعي واكس براي بـه درازا كشاندن عمر انباري اين ميوه ميباشد. در اين ارتباط نوعي واكس جامد قابل حل در آب به نام پرولانگ(Prolong ) انتخاب شده و انارها را پيش از انبار كردن توسط اين ماده حمام داده و در سردخانه نگهداري مي نمايند .اين روش بهترين عامل در افزايش عمر انباري انار و حفظ كيفيت آن براي مدت زمان طولاني تشخيص داده شده است . نمونه هايي كه قبلا" آب گرم درماني شده و سپس توسط واكس پوشش داده شده اند  از كيفيت به مراتب بهتري برخوردار بوده و درصد آلودگي بسيار كمي دارند.

درجه بندي و بسته بندي: در حال حاضر براي درجه بندي انارتنها به جدا كردن نمونه هاي ترك خورده و فاسد از نمونه هاي سالم اكتفا مي شود و كمتر درجه بندي صحيح و اصولي روي اين محصول از نظراندازه، رقم، سلامت ظاهري، رنگ و غيره اعمال مي گردد. انارها در دو مرحله پس از برداشت و پس از انبار درجه بندي ميگردند . توجه به مقررات بسته بندي(متاسفانه استاندارد اجباري ميوه ها براي مصارف داخلي وجود ندارد) و درجه بندي علاوه بر اينكه باعث جلب بهتر مصرف كننده ميگردد، ضايعات را نيز به حداقل كاهش مي دهد بهترين روش براي بسته بندي انار استفاده از كارتن و يا جعبه هاي يك رديفه مي باشد ، كه شركتهاي صادراتي به اين امر توجه كرده وانارهاي خود را در كارتن هاي يك رديفه و يا چند رديفه كه توسط شانـه ( Seperator)از يكديگر جدا شده اند قرار مي دهند. در ايران انار بصورت فله اي براي مصرف كننده عرضه ميگردد. اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي انار به صورت دانه اي و با قيمت قابل توجهي به فروش ميرسد.از آنجايي كه در ايران نيز هزينه هاي توليد بالا رفته و به تبع آن قيمت محصولات كشاورزي نيز افزايش يافتــه ، مي بايست از هر ابزاري براي جلوگيري ازضايعات وحفظ كيفيت محصولات استفاده نمودكه بهترين راهكار درجه بندي ميوه پس از چيدن در باغ مي باشد ، بدين منظور مي بايست ميوه ها به سه درجه تقسيم شوند :

1- ميوه هاي درجه يك مخصوص تازه خوري كه خود به دو بخش براي مصرف داخلي وصادرات تقسيم مي شود كه توسط سبدهاي پلاستيكي يا جعبه هاي چوبي به انبار و كارگاه حمل مي شوند.     

 2- ميوه هاي درجه دو كه ميوه هاي ريز و سالم مي باشند كه با توري براي تهيه كنسانتره به كارخانه ها منتقل مي شوند .

 3- ميوه هاي درجه سه كه تركيده مي باشند و براي تهيه رب به طريقه سنتي و يا صنعتي بكار ميروند.

روشهای نگهداري محصول انار

در گوده يا كدگاه يا انبار روباز:

در اين روش در گوشه اي از باغ گودالهايي به اندازه هاي 1×10×2 متر مي كنند و كف آن را با پلاستيك معمولي ، ماسه و يا خاك اره  به بلندي 10 سانتي متر مي پوشانند تا رطوبت به ميوه ها نرسد. انارهاي درشت را در وسط و انارهاي ريز را در پايين و بالا مي چينند، در اين حالت ارتفاع توده انار حدود يك متر ميشود، آنگاه روي انارهارا با شاخه هاي تازه درختان برگ پهن مي پوشانند و به اين ترتيب انارها را به مدت 2 تا 3  ماه نگهداري مي كنند، ضمن اين كه سر انارها را به طرف پايين مي‌گذارند .

استفاده از انبارهاي سقف دار:

نحوه عمل مانندروش قبل است با اين تفاوت كه روي انارها را نمي پوشانند و ضرورتي ندارد كه آنها را وارونه بگذارند . قبل از انباركردن ، محوطه انبار را با سموم قارچ كش ضدعفوني مي كنند و انارهاي آلوده ، تركيده و ضرب ديده را انبار نمي كنند . معمولا" انبارها را طوري انتخاب مي كنند كه رطوبت آن كم باشد ، نور مستقيم به داخل آن نتابد ، هوادر آن جريان داشته باشد و درجه حرارت بيش از 10 درجه سانتيگراد نباشد . هرچه اين شرايط كمتر فراهم باشد مدت نگهداري و كيفيت ميوه كاهش  مي يابد.

درجه حرارت: ميوه را در دماي  5 درجه سانتي گراد مي توان دو ماه نگهداري نمود،‌براي نگهداري بمدت طولاني تر مي بايست دما 2/7  درجه سانتي گراد باشد تا ميوه دچار سرمازدگي نشود.

رطوبت نسبي: ميزان رطوبت نسبي مناسب 95- 90 درصد مي باشد انار از جمله ميوه هايي است كه به از دست دادن آب از پوست (چروك شدن ) بسيار حساس مي باشد. نگهداري ميوه در پوشش پلاستيكي و استفاده از واكس مي تواند چروكيدگي پوست را كاهش دهد بخصوص در شرايطي كه ميزان رطوبت نسبي پائين مي باشد.

بيماريهاي انباري انار

بيماريهاي قارچي: قارچهاي Penicilium  sp , Aspergilus sp   كه بيشتر به انارهائي كه در اثر كرم گلوگاه و يـا ضربه هاي مكانيكي صدمه ديده است حمله كرده و محصول را آلوده مي سازند.

عوارض فيزيولوژيك(Sun scald ): يا سوختگي ناشي از آفتاب كه عارضه در روي پوست محصول ظاهر شده و رنگ پوست را تغيير داده وقسمت مبتلا سياه رنگ مي شود . اين عارضه مربوط به انارهائي است كه در باغ و زير آفتاب نگهداري ميگردد.

بيماري نرمي داخل نسوج( Internal  Break Down): در اثر اين عارضه حبه هاي انار از داخل نرم شده، سلولها از بين رفته و در قسمتهاي آلوده رنگ دانه سفيد و طعم آن ترشيده و بدمزه مي شود .

ضدعفوني كردن محصول با مواد قارچ كش به نحو چشمگيري از صدمه اين گونه قارچها جلوگيري كرده و ميوه ها پس از شستشو قابل مصرف خواهند بود.

ميزان و ارزش صادرات:

انار بارگيري شده  به مناطق ديگر كشور نيز ارسال ميگردد و ممكن است در مناطق ديگر بسته بندي و صادر شود. آنچه مسلم است ارقام ملس ساوه، شيشه كپ فردوس، رباب ني ريز، نادري بادرود، خزربردسكن، اردستاني مه ولات، بجستان و قجاق قم از بهترين ارقام صادراتي انار ايران
مي باشند. انار در سالهاي اخير به كشورهاي آذربايجان، آلمان، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، اتريش، امارات، انگلستان، اكراين، ايتاليا، بحرين، بلغارستان، بلاروس، بوسني و هرز گوين، ‌پاكستان، تايلند، تركيه، تركمنستان، چين، دانمارك، روسيه، روماني، ژاپن، ،سريلانكا، سوئد، ،سوئيس، سنگاپور، عراق، عربستان سعودي، عمان، فرانسه، قزاقستان، قطر، كره جنوبي، كويت، كانادا، كره شمالي، گرجستان، لهستان، مولداوي، مجارستان، مالزي، نيوزيلند، هلند و يونان  صادر شده است كه ميزان و ارزش آن طي سالهاي 1370 الي 1384 مطابق جدول ذيل مي باشد:‌

ميزان صادرات انار و ارزش آن طبق آمار صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران

ازسال 1370 الي 1384

سال

وزن به تن

ارزش به هزار ريال

ارزش به دلار*

1370

17342

129931

-

1371

9917

75007

-

1372

15935

119054

1700768

1373

18555

3246689

1855253

1374

13666

2393991

1367997

1375

12592

2310231

1320000

1376

14455

2557006

1461000

1377

18892

5413302

3093000

1378

17504

6249183

3560788

1379

16533

6089775

3469957

1380

10414

3681686

2097827

1381

11376

1/22397603

6/2826552

1382

14076

41754014

2/5269310

1383

23418

134270581

15796955

1384

26271

166711093

18384719

1385

29947

314654925

34135229

1386

32951

344128908

36925660

1387

3803

ماخذ سازمان حفظ نباتات

حمل و نقل :

 پراكندگي مناطق توليد، هزينه احداث راهها را بالا برده است ، هزينه حمل كه به دليل ارزاني نسبي سوخت زماني بخش مهمي از بهاي فروش را در برنمي گرفت ، اكنون به رقمي قابل توجه رسيده است . بازاررساني محصولات باغباني به ويژه براي صادرات حتمــــا" مي بايستي با اصلاح  سياستگذاري و بهينه سازي ساختاري در زمينه حمل و نقل وانبارداري همراه باشد . راه آهن به دليل ساختار وماهيت و نقش بر عهده گرفته خوديعني حمل كالاهاي وارداتي و كار براي توليد فولاد وانتقال سنگها و تا حدي خدمات مسافرتي در چارچوب وظايف كشاورزي تقريبا" قرار ندارد و حمل محصولات كشاورزي در داخل كشور با هواپيماهاي باري انجام نمي گيرد و جابجائي محصولات كشاورزي از جمله انار فقط توسط كاميون بدون تجهيزات سردخانه اي صورت مي گيرد . در زمينه ضايعات حمل و نقل ،لازم به ذكر است كه چون در اين بخش از وسائط نقليه فاقد تجهيزات سرمايشي و غير استاندارد استفاده ميشود، افزايش ميزان ضايعات طبيعي مي باشد، اگرچه بسته بندي نامناسب و دوري مناطق توليد از مراكز مصرف ونگهداري نيز در اين ميان از عوامل مهم بشمار مي آيند.

شرايط انبارداري ميوه انار:

 متاسفانه چگونگي برداشت ، حمل و نقل و نگهداري انار در كشورمان وضعيت مناسبي نداشته و ضايعات حاصله ناشي از  كاربرد روشهاي سنتي و اعمال بي دقتي از مرحله برداشت تا عرضه به مصرف كننده،  بسيار زياد ميباشد . اين ضايعات عمدتا" ناشي از زخم خوردگيهاي مكانيكي است كه نهايتا"  باعث گنديدگي و فساد محصول مي شود و يا در اثر تبخير شديد به دليل عدم استفاده از سردخانه، انبار مناسب و شرايط نامساعد انبارداري محصول ميباشد. در روش سنتي معمولا" انار را پس از برداشت  در گودالهائي كه در باغ ايجاد شده بصورت توده به روي هم چيده و روي آن را با ماسه، خاك و يا كاه و كلش مي پوشانند، يا آنكه محصول انار را در يك اتاق بصورت فله نگهداري مي كنند.  روش ديگر آويزان كردن انارها بصورت خوشه اي از سقف اتاق است كه درنهايت كليه اين اعمال باعث صدمه خوردگي شديد به محصول وافت كيفي آن مي‌گردد . ضايعات انار در اين مرحله بيش از 25 درصد برآورد شده است.

با توجه به اهميت اين محصول در ايران و موضوع صادرات آن ميبايست اطلاعات كافي در زمينه ويژگيهاي كيفي وانباري ارقام انار ، بيماريها وعوارض فيزيولوژيك پس از برداشت و روشهاي نگهداري آن در سردخانه و انبار در دسترس باشد كه شاخص هاي ذيل تا حدي راهگشا خواهد بود.

شاخص هاي رسيدن :

1-     بسته به رقم رنگ پوست و آب ميوه قرمز مي شود.

2-     بايستي اسيديته آبميوه پائين تر از 85/1 درصد باشد .

شاخص هاي كيفيت :

1-      عاري از تركيدگي ، بريدگي ، سوختگي و پوسيدگي باشد.

2-     رنگ پوست و صاف بودن آن

3-     طعم بستگي به نسبت قند به اسيد دارد كه وابسته به رقم مي باشد. ميزان مواد جامد قابل حل        (T.S.S ) بالاتر از 17 درصد مطلوب مي باشد.

4-     ميزان تانن پايين تر از 25/0 درصد  مطلوب مي باشد.

درجه حرارت  :

ميوه را در دماي  5 درجه سانتي گراد مي توان دو ماه نگهداري نمود،‌براي نگهداري بمدت طولاني تر مي بايست دما 2/7  درجه سانتي گراد باشد تا ميوه دچار سرمازدگي نشود.

- رطوبت نسبي  :

ميزان رطوبت نسبي مناسب 95- 90 درصد مي باشد انار از جمله ميوه هايي است كه به از دست دادن آب از پوست (چروك شدن ) بسيار حساس مي باشد. نگهداري ميوه در پوشش پلاستيكي و استفاده از واكس مي تواند چروكيدگي پوست را كاهش دهد بخصوص در شرايطي كه ميزان رطوبت نسبي پائين مي باشد. 

- سرعت تنفس  :

* براي محاسبه ميزان حرارت توليدي توسط ميوه مي توان ميلي ليتر Co2 توليد شده توسط يك كيلوگرم محصول در يك ساعت را در عدد 440 ضرب نمود كه در اين صورت حرارت توليد شده با واحد Btu/ton/day بدست مي آيد يا در عدد 122 ضرب نمود تا واحد Kcal/metric ton/day  حاصل شود.

ميزان اتيلن توليدي :

1- كمتر از µl/Kg.hr   1/0 در دماي 10 درجه سانتيگراد يا پائين تراز آن.

2- كمتر از µl/Kg.hr   2/0 در دماي 20 درجه سانتيگراد

عكس العمل ميوه به اتيلن :

اگر ميوه را در غلظت PPM 1 يابالاتر اتيلن قرار دهيم سرعت تنفس و توليد اتيلن افزايش
 مي يابد اما اين دليل بر تغيير كيفيت ميوه نمي تواند باشد.ميوه انار، بلوغ بعد از برداشت نداشته و بايستي پس ازرسيدگي كامل آنرا برداشت نمود تا بهترين كيفيت را داشته باشد( ميوه نافرازگرا               Non- climacteric)

اثر سردخانه كنترل اتمسفر(C.A) برروي ميوه انار :

مطالعات مختصري در اينمورد انجام شده است در صورتيكه ميوه در درجه حرارت پائين تر از 5 درجه سانتيگراد انبار شود و غلظت اكسيژن 2 درصد در محيط باشد باعث كاهش خسارت سرمازدگي خواهد شد. در مطالعه‌اي ميوه انار در 6 درجه سانتيگراد و ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن به ترتيب 3 و 6 درصد به بمدت 6 ماه با موفقيت نگهداري شده است.

اختلالات فيزيولوژيكي  :

سرمازدگي :

علائم خارجي شامل قهوه اي شدن پوست و افزايش حساسيت به پوسيدگي مي باشد .    

علائم داخلي شامل رنگ پريدگي دانه هاي انار (آريل) مي باشد و قسمت پيه انار نيز قهوه اي رنگ مي شود.سرمازدگي وقتي كه ميوه بيشتر از يك ماه در درجه حرارت بحراني ميوه كه حدود (3-) تا 5 درجه سانتيگراد مي باشد قرار گيرد و يا اگر بيش از 2 ماه تحت تاثير درجه حرارت 5 درجه سانتيگراد باشد .

اختلالات بيماريزايي :

پوسيدگي مركزي  : قارچهاي آسپرژيلوس و آلترناريا عامل آن هستند، پوست ميوه آلوده كمي غير طبيعي بنظر ميرسد و قسمت داخلي ميوه توده اي سياه رنگ از قارچ را دارد. اين بيماري هنگامي كه ميوه روي درخت است توسعه مي يابد و ميبايست ميوه هاي آلوده در زمان بسته بندي توسط كارگران مشخص و حذف گردند.

- ضايعات بعد از برداشت :

 متاسفانه وضعيت برداشت ، حمل و نقل و نگهداري انار در ايران بسيار نامناسب بوده و ضايعات حاصله دراثر كاربرد روشهاي سنتي و بي دقتي در امر برداشت تا عرضه به مصرف كننده بسيار زياد مي باشد . ضايعات عمدتا" ناشي از زخم خوردگيهاي مكانيكي است كه نهايتاً باعث گنديدگي و فساد محصول شده و يا در اثر تبخير شديد به خاطر عدم استفاده از سردخانه و انبار مناسب براي نگهداري اين محصول ميباشد . در روش سنتي (همانطور كه قبلا" ذكر شد) معمولا" انار را پس از برداشت يا در گودالهائي كه در باغ ايجاد شده بصورت توده به روي هم چيده و روي آن را با ماسه ، خاك يا كاه و كلش مي پوشانند و يا آنكه انار را در يك اتاق بصورت فله نگهداري مي كنند . روش ديگر آويزان كردن انارها بصورت خوشه اي از سقف اتاق است . درنهايت كليه اين اعمال باعث صدمه خوردگي شديد به محصول وافت كيفي آن ميشود . ضايعات انار در اين مرحله بيش از 25 درصد برآورد مي گردد.

با توجه به اهميت اين محصول در ايران و موضوع صادرات آن ميبايست اطلاعات كافي در زمينه ويژگيهاي كيفي وانباري ارقام انار ، بيماريها وعوارض فيزيولوژيك پس از برداشت و روشهاي نگهداري آن در سردخانه در دست باشد . با توجه به مسائل فوق درسال 1359  توسط موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بررسيهائي درزمينه كيفيت انباري وقابليت نگهداري ارقام انار ورامين ، ساوه و يزد به عمل آمده است .

ارقام انتخابي از منطقه ورامين شامل آب دندان ، تخم ساوه اي ، پيازي قرمز پيشوا ، رباب شيراز و ملس مرتضوي بودند.

ارقام انتخابي منطقه ساوه: ملس شيرين، پوست سفيد شيرين، ملس‌ترش، پوست سفيد ترش، پوست سياه ترش

ارقام انتخابي منطقه يزد : گبري ترش ، شهوار شيرين ، زاغ ترش ، ملس يزد ، قرمز يزد

نتايج حاصل از آزمايشات به عمل آمده مويد آن است كه بطور كلي ارقام انار يزد كيفيت خوبي داشته ولي به علت داشتن پوست نازك از قابليت نگهداري كمتري نسبت به انار ساوه برخوردار است . در ميان ارقام مختلف، ملس ترش ساوه از نظر انباري رقمي است خوب و قابل توصيه كه در حدود 6 ماه قابل نگهداري ميباشد .

ارقام گبري ترش يزد و زاغ ترش نيزاز نظر كيفي و ويژگيهاي ظاهري بسيار خوب ميباشند. برطبق آزمايشهاي انجام شده بهترين نسبت اسيديته به املاح جامد قابل حل، 1 درصد ميباشد. ضمنا" آزمايشهايي كه از نظر مقايسه كاهش وزن نمونه ها در داخل وخارج از سردخانه انجام شده نشان مي دهد كه نمونه‌هاي نگهداري شده در سردخانه، پس از پايان مدت نگهداري(3 ماه) كاهش وزني در حدود 5/4 % داشته در حاليكه در نمونه هاي خارج از سردخانه كاهش وزن حدود 16 % بوده است.

 

وزارت جهاد کشاورزی

دفتر امور میوه ها

+ نوشته شده توسط حمیدرضا.م مدیریت فروشگاه ناب در شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 10:0 |